You are here: Home > POLITIC Consiliul Judeţean a înfiinţat Comisia pentru Protecţia Copilului
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

SAPTAMANALUL - ANCHETA

Consiliul Judeţean a înfiinţat Comisia pentru Protecţia Copilului

E-mail Print PDF

În luna iunie, Guvernul României a emis o hotărâre prin care se impunea ca la nivelul fiecărui judeţ să fie constituită o Comisie pentru Protecţia Copilului. În Argeş, comisia a fost înfiinţată de Consiliul Judeţean săptămâna trecută, conform legii aceasta având șapte  membri. Comisia pentru Protecţia Copilului Argeş este prezidată de către secretarul general al judeţului, Ionel Voica, îl are ca vicepreşedinte pe Adrian Macovei, directorul DGASPC, iar ca membri pe medicul ortoped Emanuel Ionescu, profesorul psiholog Rodica-Emiliana Ciucă, Mariana Marinescu - şef serviciu AJPIS, psihologul Mihaela-Ana Crăciun şi juristul Costel Nicolae. Cei care fac parte din această comisie vor fi şi remuneraţi. Conform legii, comisia are obligaţia să se întrunească de două ori pe lună în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, iar pentru activitatea pe care o vor desfășura în cadrul comisiei persoanele care participă la sedințe au dreptul la o indemnizație de ședință echivalentă cu 1% din indemnizația președintelui Consiliului Județean.

 

Care sunt atribuţiile comisiei?

Odată cu înfiinţarea acestei comisii, s-au trasat şi nişte sarcini clare pe care trebuie să le urmărească membrii ce fac parte din organismul subordonat administraţiei judeţene. Astfel, potrivit HG 502/2017, Comisia pentru Protecţia Copilului are următoarele atribuţii:

- stabilește măsurile de protecție specială pentru copii și menține măsurile pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, stabilită în condițiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanța judecătorească;

- încetează sau, după caz, modifică măsura de protecție specială stabilită de către Comisie, în condițiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat sau, după caz, în situația în care în urma monitorizării aplicării măsurii de protecție specială se constată necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii;

- informează părinții prezenți la ședințele Comisiei cu privire la consecințele stabilirii măsurii de protecție specială asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv asupra drepturilor și obligațiilor pe care le au față de copil pe durata aplicării măsurii;

- hotărăște, dacă este cazul, cuantumul contribuției lunare a părinților la întreținerea copilului pentru care s-a decis măsura plasamentului;

- eliberează sau, după caz, reînnoiește, suspendă sau retrage atestatul de asistent maternal;

- stabilește încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberează certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

- aprobă planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități în situația stabilirii unui alt grad de handicap față de propunerea serviciului de evaluare complexă;

- informează în scris conducerea instituțiilor pe care membrii Comisiei le reprezintă asupra dificultăților întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecție specială pentru copii, încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap și eliberarea certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap și asupra necesității de dezvoltare a serviciilor sociale, educaționale și de sănătate pentru copii în vederea identificării de soluții;

- soluționează plângerile adresate de copii, în măsura în care soluționarea acestora nu este stabilită de lege în competența altor instituții sau a instanțelor judecătorești, după caz;

- colaborează cu organismele private acreditate care desfășoară activități în domeniul protecției drepturilor copilului și al protecției speciale pe raza administrativ-teritorială;

- întocmește un raport anual de activitate pe care îl înaintează Consiliului Județean.

 

Comments

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
Banner

Dosarul Primarului

EDITIE SPECIALA

Banner
Banner
Banner
Banner

Ads on: Special HTML