You are here: Home > POLITIC CJ a împărţit 12,7 milioane lei la 75 de primării
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

SAPTAMANALUL - ANCHETA

CJ a împărţit 12,7 milioane lei la 75 de primării

E-mail Print PDF

Află care sunt investiţiile ce au primit finanţare!

 

După 7 luni de aşteptare ca Ministerul Dezvoltării să deblocheze banii prin PNDL către localităţi, Consiliul Judeţean Argeş a luat decizia să realizeze o rectificare bugetară şi să sprijine primăriile din fondul de dezvoltare, pe proiectele prioritare. Preşedintele Dan Manu le-a cerut în mod expres edililor să îşi axeze solicitările pe investiţiile de maximă necesitate din cele trei capitole prioritare: şcoală - grădiniţe, sănătate şi apă-canal. În urma discuţiilor cu fiecare primar şi a centralizării necesităţilor pe fiecare localitate, propunerea de repartizare a fost făcută în limita surselor de finanţare pentru cheltuieli urgente privind lucrările de investiţii la şcoli  şi alimentări cu apă, 75 de unităţi administrative vor primi 12.627.000 lei. Suma provine din fondul de dezvoltare şi se repartizează pentru: achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a acestora; rambursarea ratelor la împrumuturi; susţinerea programelor de dezvoltare locală; susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

 

# Albeştii de Argeş - 180.000 lei

Construcţie cameră centrală tehnică şi centrală Şcoala Gimnazială Albeştii Pământeni - 130 mii lei; proiectare şi execuţie reţea de canalizare Albeştii Pământeni - Dobrotu - 50 mii lei.

# Aninoasa – 170.000 lei

Reabilitare „Şcoala veche” Broşteni - Aninoasa - 100 mii lei;

Amenajări interioare şi asigurare utilităţi clădire fosta primărie din satul Slănic - 70 mii lei.

# Arefu – 100.000 lei

Alimentare cu apă - extindere - 100 mii lei.

# Băbana - 248.000 lei

Canalizarea şi epurarea apelor uzate - 155 mii lei;

Puţ foraj 200 m adâncime - Băbana centru - 93 mii lei.

# Băiculeşti - 80.000 lei

Realizare staţie de pompare apă în satul Zigoneni, punctul Moneni Cazaci.

# Bălileşti - 150.000 lei

Amenajare albie părâu Valea lui Baj cu structura carosabilă L=100 m.

# Berevoieşti - 100.000 lei

Alimentare cu apă în satul Oţelul

# Boteni  - 138.000 lei

Staţie tratare apă prin osmoză inversă - construcţii - 18 mii lei;

Staţie tratare apă prin osmoză inversă - instalaţii - 120 mii lei.

# Boţeşti - 68.000 lei

Lucrări de reabilitare Şcoala Gimnazială Boţeşti

# Brăduleţ - 175.000 lei

Lucrări de reparaţii şi igienizare a staţiei de tratare apă Brădetu - 75 mii lei;

Înfiinţare reţea de alimentare cu apă - 100 mii lei.

# Budeasa - 135.000 lei

Reabilitare Grădiniţa Budeasa Mare

# Bughea de Jos - 50.000 lei

Bazin apă potabilă 200 mc punctul Mlaci.

# Bughea de Sus - 40.000 lei

Servicii de cercetare socială pentru elaborarea unei analize la nivelul comunităţii marginalizate Bughea de Sus - proiect „Restart dezvoltarea multisectorială a comunităţii Bughea de Sus prin măsuri integrate şi autosusţinere"

# Buzoeşti - 100.000 lei

Instalaţie şi centrală termică la Şcoala Gimnazială Vulpeşti.

# Căldăraru - 150.000 lei

Realizare branşamente canalizare până la limita proprietăţii  în satele Căldăraru şi Strâmbeni.

# Călineşti - 250.000 lei

Realizare a trei foraje în sistemele de alimentare cu apă din satele Vrăneşti - Radu Negru, Gorganu-Călineşti, Cîrstieni-Valea Corbului-Rîncăciov-Glodu.

# Căteasca - 200.000 lei

Amenajare gospodărie de apă, sat Siliştea - 140 mii lei;

Amenajare toaletă interioară Şcoala Gruiu - 60 mii lei.

# Cepari - 200.000 lei

Extindere reţea de canalizare, sat Ceparii Pământeni, Cătunele Plaiul Oii.

# Cetăţeni - 200.000 lei

Reabilitare Grădiniţa cu Program Normal, Cetăţeni.

# Cicăneşti - 275.000 lei

Reabilitare sediu primărie - 200 mii lei;

Extindere sediu primărie - 75 mii lei.

# Ciofrângeni - 250.000 lei

Construire foraj şi echipamente corespunzătoare şi lucrări necesare modernizării reţelei existente.

# Ciomăgeşti - 200.000 lei

Executare foraj şi modernizare reţea de alimentare cu apă în satele Dogani şi Giuclani.

# Cocu - 200.000 lei

Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în satele Răchitele de Sus, Bărbăteşti şi Cocu - 100 mii lei; canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în satele Popeşti şi Crucişoara;

Extindere sistem alimentare cu apă în satul Cocu - 100 mii lei.

# Corbeni - 100.000 lei

Extindere Şcoala Primară Oeştii Pământeni cu 4 săli de clasă.

# Corbi - 200.000 lei

Extindere reţea de distribuţie şi racordare apă pe partea stângă a DJ 731 - 100 mii lei;

Reabilitare Şcoala Corbşori - grupuri sanitare - 50 mii lei;

Reabilitare Şcoala cu Clasele I-VIII Corbi - grupuri sanitare - 50 mii lei

# Coşeşti – 250.000 lei

Continuare execuţie grup sanitar Şcoala Petreşti - 100 mii lei;

Extindere reţea canalizare str. Primăriei şi Drum local Valea Corbului - 150 mii lei.

# Cotmeana - 110.000 lei

Reabilitare alimentare cu apă satele Dragoleşti, Buneşti şi Buzoieşti - 60 mii lei;

Extindere alimentare cu apă sat Ursoaia - 50 mii lei.

# Dâmbovicioara - 200.000 lei

Construcţie sală multifuncţională în satul Dâmbovicioara (dispensar uman, dispensar veterinar, farmacie umană şi veterinară, sală primire delegaţii şi primărie).

# Dârmăneşti - 250.000 lei

Canalizare menajeră şi staţie de epurare în satele Piscani şi Negreni - 150 mii lei;

Construire grup sanitar şi reabilitare Şcoala Valea Nandrii - 100 mii lei.

# Davideşti - 200.000 lei

Execuţie puţ forat la mare adâncime şi sistem de clorinare sat Conţeşti - 100 mii lei;

Extindere reţea alimentare cu apă Conţeşti Sat Nou - 100 mii lei.

# Domneşti - 100.000 lei

Reabilitare gard care împrejmuieşte Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel”.

# Drăganu - 200.000 lei

Înlocuire bazin de apă existent în vederea extinderii reţelei de alimentare cu apă potabilă.

# Godeni - 375.000 lei

Extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu apă sat Godeni (cofinanţare) - 75 mii lei.

Arierate - 300 mii lei.

# Hârseşti – 200.000 lei

Împrejmuire teren Şcoala Gimnazială Hârseşti - 80 mii lei;

Introducere canalizare Şcoala Gimnazială Hârseşti - 70 mii lei;

Construire sediu administrativ UAT Hârseşti - 50 mii lei.

# Izvoru - 100.000 lei

Extindere cu grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială „Elena Davila Perticari”.

# Leordeni - 100.000 lei

Sistem centralizat de canalizare în satele Ciulniţa, Budişteni, Schitu Scoiceşti şi Glodu.

# Lereşti - 300.000 lei

Extindere rețea canalizare menajeră ape uzate str. Frasineata, str. Valea lui Patru, str. Tarina Cimitirul Eroilor - 200 mii lei; modernizare, reabilitare Școala Gimnazială Nr. 1, Lerești; Școala sat Pojorâta, Grădinița sat Pojorâta, Școala sat Lerești C1, C2, C3, Școala sat Voinești C2 - 100 mii lei.

# Lunca Corbului - 200.000 lei

Reabilitare Grădinița cu Program Normal Pădureți sat Pădureți.

# Mălureni - 240.000 lei

Grup sanitar încorporat Școala V-VIII Zărnești - 140 mii lei;

Trei stații tratare a apei pentru fier și mangan - 100 mii lei.

# Merișani - 150.000 lei

Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în satul Merișani.

# Miceşti - 200.000 lei

Înființare a rețelei publice de apă uzată, inclusiv stație de epurare în satele Micești și Purcăreni - 100 mii lei; extinderea sistemului de canalizare în satul Micești - 100 mii lei.

# Mihăești - 60.000 lei

Construire grup sanitar la Școala din cătunul Rudeni - 40 mii lei;

Reabilitare dispensar uman - 20 mii lei.

# Mioarele - 200.000 lei

Execuție grupuri sanitare la Școala Mățău și Grădinița Cocenești.

# Miroşi - 256.000 lei

Achiziționare și schimbare două centrale termice Școala Gimnazială „Emil Negoiță” (diferență) - 6 mii lei; construire sediu administrativ UAT Miroși (finalizare) - 250 mii lei.

# Morăreşti - 200.000 lei

Reparaţii şi realizare construcție de legătura între clădirea Școlii Gimnaziale Morărești și toaletă.

# Mozăceni - 150.000 lei

Extindere și modernizare rețea de apă potabilă - 100 mii lei;

înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC la corpul B Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Mozăceni, Școala cu Clasele I-VIII, Centru de performanță Mozăceni - 50 mii lei.

# Muşăteşti - 200.000 lei

Reabilitare cămin cultural sat Stroești  - 50 mii lei; reabilitare Școala cu Clasele I-VIII sat Robaia - 100 mii lei; reabilitare dispensar uman sat Stroești - 50 mii lei.

# Negraşi - 200.000 lei

Dispensar uman în satul Negrași - 100 mii lei;

Reabilitare Școala Generală Negrași - 100 mii lei.

# Pietroşani - 200.000 lei

Extindere Şcoala Generală sat Pietroșani.

# Poienarii de Argeș - 100.000 lei

Alimentare cu apa în satul Tomulești

# Poienarii de Muscel - 200.000 lei

Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Poienari - 100 mii lei; Școala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel - 100 mii lei.

# Popeşti - 200.000 lei

Foraj și gospodărie de apă în sat Slobozia - 60 mii lei; studii de fezabilitate, proiectare, executare grup sanitar la Școala Slobozia și execuție anexă de trecere la clădirea școlii existentă dintr-un corp în celălalt - 140 mii lei.

# Priboieni - 60.000 lei

Modernizare Școala Gimnazială „Constantin Rădulescu Codin”

# Râca - 195.000 lei

Sistem centralizat de canalizare

# Răteşti - 150.000 lei

Alimentare cu apă în satul Mavrodolu

# Recea - 170.000 lei

Canalizare menajeră și stație de epurare în satele Deagu de Sus, Deagu de Jos și Recea.

# Rociu - 100.000 lei

Canalizare - cofinanțare

# Rucăr - 200.000 lei

Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă Cartier Posada.

# Sălătrucu - 15.000 lei

Achiziționare centrală termică la Școala Primară Nr. 2 Bocănița

# Săpata - 100.000 lei

Schimbare învelitoare la Școala Bănărești

# Schitu Goleşti - 80.000 lei

Anvelopare Școala Gimnazială Schitu Golești

# Slobozia - 200.000 lei

Cofinanțare proiect „Asfaltare DC 330 (Dolia) prin GAL Vlașca de Nord"

# Stâlpeni - 182.000 lei

Stații de clorinare pentru 4 bazine apă existente - 32 mii lei;

Modernizare toalete la Școala Livezeni - 150 mii lei.

# Stoeneşti - 150.000 lei

Extindere și reabilitare Școala Bădeni.

# Stolnici - 200.000 lei

Extindere rețea apă potabilă în satele Fâlfani și Cotmeana.

# Şuici - 200.000 lei

Reparații capitale la Școala Primară Nr. 1 Rudeni sat Rudeni - 100 mii lei;

Alimentare cu apă în satul Valea Calului - 100 mii lei.

# Suseni – 145

Amenajări exterioare clădire Dispensar - 100 mii lei;

Reabilitare rețea de alimentare cu apă în satele Țuțulești și Pădureni - 45 mii lei.

# Teiu - 200.000 lei

Grădinița cu Program Normal, sat Teiu.

# Tigveni - 200.000 lei

Reabilitare Școala cu Clasele V-VIII, sat Bârseștii de Jos - 100 mii lei; Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești Badislava - 100 mii lei.

# Ţiţeşti - 100.000 lei

Construire gard parcare la Grădinița Țițești.

# Uda - 200.000 lei

Reparații Școala Gimnazială Nr. 1 Uda

# Ungheni - 200.000 lei

Foraj de mare adâncime și echipament de aducțiune la stația de alimentare cu apă din satul Colțu - 100 mii lei; foraj de mare adâncime la gospodăria de apă din satul Gaujani - 100 mii lei.

# Valea Danului - 180.000 lei

Reabilitare Școala cu Clasele I-VIII.

# Vedea - 100.000 lei

Reabilitare Dispensar Vedea

# Vulturești - 200.000 lei

Reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă, sat Bârzești.

 

3 milioane pentru drumuri

În urma solicitărilor unor primării privind acordarea de sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a drumurilor comunale, s-a aprobat suma de 3 milioane de lei, care va fi împărţită între 18 localităţi. Cea mai mare sumă, de 300.000 lei, o primeşte comuna Bogați, pentru podul peste Glâmboc, iar cea mai mică, 50.000 lei, merge către Coşeşti şi Muşăteşti.

 

Comments

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
Banner

Dosarul Primarului

EDITIE SPECIALA

Banner
Banner
Banner
Banner

Ads on: Special HTML