You are here: Home > PIRAMIDA Taxe și impozite în rate la Primăria Pitești
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

SAPTAMANALUL - ANCHETA

Taxe și impozite în rate la Primăria Pitești

E-mail Print PDF

Primăria Pitești intenţionează să acorde piteștenilor posibilitatea să își achite datoriile mari către buget, în rate.

În acest sens, a postat spre dezbatere publică, proiectul privind procedura de reglementare a acordării eșalonării la plată a impozitelor, a taxelor și a majorărilor de întârziere datorate bugetului local al municipiului

Pitești. Decizia finală va fi luată însă de către consilierii locali. Proiectul iniţial, cel dat publicităţii, va putea suferi unele modificări în funcţie de propunerile venite din partea publicului.

 

Eșalonarea dărilor sau a majorărilor la plată va putea fi realizată pe o perioadă de maximum 5 ani, pentru obligaţiile fiscale restante reprezentând taxele sau impozitele pe clădiri, terenuri, mijloace detransport, precum și majorări de întârziere aferente acestora, înscrise în certificatul de atestare fiscală.

Pragurile stabilite sunt următoarele: datorii mai mari de 5.000 lei pentru persoane fizice și mai mari de 50.000 lei în cazul persoanelor juridice. Decizia de a accepta sau a respinge o cerere de eșalonare va aparţine Consiliului Local, care va adopta hotărâri pentru fiecare solicitare. Perioada de eșalonare se va stabili în funcţie de valoarea obligaţiilor fiscale neachitate și a majorărilor aferente, putând fi o perioadă de un an până la 5 ani.

 

Condiții pentru eșalonarea datoriilor

Debitorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, dacă vor să beneficieze de această măsură:

 situaţia fi scală a contribuabilului să corespundă cu realitatea;

 să se afle în dificultate generată de lipsa disponibilităţilor bănești și să aibă capacitate financiară de plată pe toată perioada de eșalonare;

 să aibă constituită garanţia;

să nu se afle sub incidenţa legislaţieiprivind incidenţa;

 să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

 să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind incidenţa și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 26 și 26 din legea 207/2015, privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

În termen de cel mult 15 zile de la data comunicării hotărârii privind aprobarea cererii de eșalonare la plată, debitorul va avea obligaţia de a constitui garanţii.

Acestea pot consta în:

 mijloace bănești consemnate pe numele debitorului, la dispoziţia municipiului Pitești, la Trezoreria Municipiului Pitești sau

 scrisoare de garanţie bancară.

În cazul persoanelor fizice, garanţia trebuie să acopere o sumă egală cu valoarea a două rate medii de eșalonare, reprezentând obligaţiile restante și majorările de întârziere aferente, precum și majorările de întârziere datorate pe toată perioada eșalonării la plată. În cazul persoanelor judirice, garanţia trebuie să acopere 100% din totalul obligaţiilor fiscale pentru care s-a acordat eșalonarea.

 

Din 2003, nu s-a mai luat o asemenea măsură

 

La nivelul municipiului Pitești, a mai fost valabilă o asemenea măsură prin anul 2003. După cum ne-a declarat directorul compartimentului de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Pitești, Mihai Anton, s-a făcut această propunere de eșalonare a dărilor restante, în contextul în care există o asemenea practică și la nivel naţional. De asemenea, acesta consideră că este oportun pentru cei aflaţi în impas financiar de a își achita restanţele. Directorul Mihai Anton a adăugat că mai durează cel puţin o lună până când proiectul va ajunge, în forma finală, pe masa consilierilor locali, spre a fi supus aprobării.

Comments

Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
Banner

Dosarul Primarului

EDITIE SPECIALA

Banner
Banner
Banner
Banner

Ads on: Special HTML